Przedszkole Gminne


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne

Adres Przedszkole Gminne

Osiedlowa 7
Miejscowość Ołdrzychowice Kłodzkie
Kod pocztowy 57-360
Gmina Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne

748689318
Regon 89052597000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne znajduje się w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie pod adresem Osiedlowa 7. Numer tel. do przedszkola to 748689318. Numer fax: 748689318. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 89052597000000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 75, z czego 41 to uczennice, a 34 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,33. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ołdrzychowice Kłodzkie: 2
  • w gminie Kłodzko: 10
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa