Przedszkole Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 4

Patron Jan Brzechwa

Adres Przedszkole Nr 4

Bohaterów Getta 9
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 4

748672250
Regon 02058191000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 4 mieści się w miejscowości Kłodzko pod adresem Bohaterów Getta 9. Nr tel. do przedszkola to 748672250. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 02058191000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 145, z czego 66 stanowiły uczennice, a 79 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4,67. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kłodzko: 12
  • w gminie Kłodzko: 12
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa