Przedszkole Gminne Z Oddziałami Integracyjnymi W Bierkowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne Z Oddziałami Integracyjnymi W Bierkowicach

Adres Przedszkole Gminne Z Oddziałami Integracyjnymi W Bierkowicach

Bierkowice 3
Miejscowość Bierkowice
Kod pocztowy 57-300
Gmina Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne Z Oddziałami Integracyjnymi W Bierkowicach

748673122
Regon 02154649300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne Z Oddziałami Integracyjnymi W Bierkowicach mieści się w miejscowości Bierkowice pod adresem Bierkowice 3. Nr tel. do przedszkola to 748673122. Fax: 748673122. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 02154649300000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 60, z czego 35 stanowiły dziewczynki, a 25 to uczniowie. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bierkowice: 1
  • w gminie Kłodzko: 10
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa