Przedszkole Nr 3


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 3

Adres Przedszkole Nr 3

Warty 6
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 3

748672334
Regon 02055819800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 3 znajduje się w miejscowości Kłodzko pod adresem Warty 6. Numer telefonu do przedszkola to 748672334. Nr faksu: 748672334. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 02055819800000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 48, z czego 25 to uczennice, a 23 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kłodzko: 12
  • w gminie Kłodzko: 12
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa