Przedszkole Gminne W Szalejowie Dolnym


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne W Szalejowie Dolnym

Adres Przedszkole Gminne W Szalejowie Dolnym

100
Miejscowość Szalejów Dolny
Kod pocztowy 57-314
Gmina Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne W Szalejowie Dolnym

748687211
Regon 02154643500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne W Szalejowie Dolnym znajduje się w miejscowości Szalejów Dolny pod adresem 100. Nr tel. do przedszkola to 748687211. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 02154643500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 61, z czego 26 stanowiły uczennice, a 35 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Szalejów Dolny: 1
  • w gminie Kłodzko: 10
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa