Gimnazjum Dla Dorosłych Przy Szkole Ekonomiczno-usługowej W Kłodzku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych Przy Szkole Ekonomiczno-Usługowej W Kłodzku

Patron brak

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych Przy Szkole Ekonomiczno-Usługowej W Kłodzku

Szkolna 8
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych Przy Szkole Ekonomiczno-Usługowej W Kłodzku

746470616
Strona
Regon 89072152300065
Organ prowadzący Ryszard Plata Weronika Krzelowska

Gimnazjum Dla Dorosłych Przy Szkole Ekonomiczno-usługowej W Kłodzku mieści się w miejscowości Kłodzko pod adresem Szkolna 8. Numer tel. do szkoły to 746470616. Faks: 746470616. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.seu.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 89072152300065. Jednostka rejestracyjna dla Gimnazjum Dla Dorosłych Przy Szkole Ekonomiczno-usługowej W Kłodzku to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat kłodzki ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4302 uczniów w powiecie przypada 43 innych placówek gimnazjalnych (100,05 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Mapa