Przedszkole Niepublicze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepublicze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach

Adres Przedszkole Niepublicze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach

Słoneczna 3
Miejscowość Borkowice
Kod pocztowy 26-422
Gmina Borkowice
Powiat przysuski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepublicze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach

486757057
Regon 00622745000095
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Przedszkole Niepublicze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach mieści się w miejscowości Borkowice pod adresem Słoneczna 3. Numer tel. do przedszkola to 486757057. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Borkowice, powiat przysuski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00622745000095. Instytucja rejestracyjna dla Przedszkole Niepublicze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach to gmina.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat przysuski ma zarejestrowane 8 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 458 uczniów w powiecie przypada 8 innych przedszkoli (57,25 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa