Publiczne Samorządowe Przedszkole W Woli Mieleckiej


Najważniejsze informacje - Publiczne Samorządowe Przedszkole W Woli Mieleckiej

Adres Publiczne Samorządowe Przedszkole W Woli Mieleckiej

406
Miejscowość Wola Mielecka
Kod pocztowy 39-300
Gmina Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 18061881000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Samorządowe Przedszkole W Woli Mieleckiej znajduje się w miejscowości Wola Mielecka pod adresem 406. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.zswolam.internetdsl.pl/. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 18061881000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 69, z czego 36 stanowiły uczennice, a 33 to chłopcy. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Mapa