Niepubliczne Przedszkole "szcześliwe Dziecko"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole "Szcześliwe Dziecko"

Adres Niepubliczne Przedszkole "Szcześliwe Dziecko"

Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna
Regon 18045581500000
Organ prowadzący Agnieszka Jastrzębska

Niepubliczne Przedszkole "szcześliwe Dziecko" mieści się w miejscowości Mielec pod adresem . Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 18045581500000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Przedszkole "szcześliwe Dziecko" to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Mapa