Przedszkole Samorządowe W Kolnie Z Filią W Bęsi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Kolnie Z Filią W Bęsi

Adres Przedszkole Samorządowe W Kolnie Z Filią W Bęsi

29
Miejscowość Kolno
Kod pocztowy 11-311
Gmina Kolno
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Kolnie Z Filią W Bęsi

897163218
Regon 51963157500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Kolnie Z Filią W Bęsi znajduje się w miejscowości Kolno pod adresem 29. Nr tel. do przedszkola to 897163218. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Kolno, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 51963157500000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 47, z czego 18 to uczennice, a 29 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 40 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 2123 uczniów w powiecie przypada 40 innych przedszkoli (53,08 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kolno: 1
  • w gminie Kolno: 2
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa