Przedszkole Publiczne Nr 9


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 9

Adres Przedszkole Publiczne Nr 9

Nad Łyną 5a
Miejscowość Bartoszyce
Kod pocztowy 11-200
Gmina miasto Bartoszyce
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 9

897633596
Strona
Regon 28058100800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 9 mieści się w miejscowości Bartoszyce pod adresem Nad Łyną 5a. Numer telefonu do przedszkola to 897633596. Faks: 897633596. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Bartoszyce, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkolenr9.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 28058100800000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 150, z czego 71 to dziewczynki, a 79 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 12. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 782 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (60,15 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bartoszyce: 10
  • w gminie Bartoszyce: 10
  • powiat bartoszycki: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa