Przedszkole Samorządowe Nr 5 W Skawinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 5 W Skawinie

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 5 W Skawinie

Daszyńskiego 11
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 5 W Skawinie

122761997
Regon 35053035600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 5 W Skawinie mieści się w miejscowości Skawina pod adresem Daszyńskiego 11. Nr tel. do przedszkola to 122761997. Numer faksu: 122761997. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 35053035600000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 150, z czego 80 to uczennice, a 70 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6,5. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa