Katolickie Przedszkole Im.ks.prym.s.wyszyńskiego W Skawinie


Najważniejsze informacje - Katolickie Przedszkole Im.ks.prym.s.wyszyńskiego W Skawinie

Patron Prym. S. Wyszyński

Adres Katolickie Przedszkole Im.ks.prym.s.wyszyńskiego W Skawinie

M.C.Skłodowskiej 12
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Katolickie Przedszkole Im.ks.prym.s.wyszyńskiego W Skawinie

122765939
Regon 04009739100026
Organ prowadzący Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

Katolickie Przedszkole Im.ks.prym.s.wyszyńskiego W Skawinie mieści się w miejscowości Skawina pod adresem M.C.Skłodowskiej 12. Numer tel. do przedszkola to 122765939. Fax: 122765939. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 04009739100026. Jednostka rejestrująca dla Katolickie Przedszkole Im.ks.prym.s.wyszyńskiego W Skawinie to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 100, z czego 40 to uczennice, a 60 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa