Gimnazjum Specjalne Nr 5


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 5

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 5

Żwirki i Wigury 9
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 5

122763061
Regon 12009273300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne Nr 5 mieści się w miejscowości Skawina pod adresem Żwirki i Wigury 9. Nr tel. do gimnazjum to 122763061. Numer fax: 122763061. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem sosw.skawina.edu.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 12009273300000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 36, z czego 9 stanowiły dziewczynki, a 27 stanowili chłopcy. Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych placówek gimnazjalnych (161,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Mapa