Przedszkole Samorządowe W Radziszowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Radziszowie

Adres Przedszkole Samorządowe W Radziszowie

Szkolna 9
Miejscowość Radziszów
Kod pocztowy 32-052
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Radziszowie

122751266
Regon 35053033300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Radziszowie znajduje się w miejscowości Radziszów pod adresem Szkolna 9. Numer telefonu do przedszkola to 122751266. Fax: 122751266. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 35053033300000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 74, z czego 35 to uczennice, a 39 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Radziszów: 1
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa