Liceum Ogólnokształcące Im.marii Skłodowskiej Curie W Skawinie


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Im.marii Skłodowskiej Curie W Skawinie

Adres Liceum Ogólnokształcące Im.marii Skłodowskiej Curie W Skawinie

Żwirki i Wigury 17
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące Im.marii Skłodowskiej Curie W Skawinie

122763577
Regon 35672835500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące Im.marii Skłodowskiej Curie W Skawinie znajduje się w miejscowości Skawina pod adresem Żwirki i Wigury 17. Nr tel. do szkoły to 122763577. Numer fax: 122763577. Liceum znajduje się na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 35672835500000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 405, z czego 263 to wychowanki, a 142 stanowili wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 26 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,25. Powiat krakowski ma zarejestrowane 31 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 1894 uczniów w powiecie przypada 31 innych liceów (61,1 na placówkę), a średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 2 63,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 71,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 65,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 1 83,30 % -
język polski pisemny podstawowy 150 67,50 % 97,00 %
język polski ustny podstawowy 150 86,00 % 97,00 %
matematyka pisemny podstawowy 150 69,00 % 97,00 %
język angielski pisemny podstawowy 147 78,40 % -
język angielski ustny podstawowy 147 78,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 63,30 % 1 (z 3) 1 (z 3) 3 (z 7) 120 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 71,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 3 (z 7) 58 (z 281)
język rosyjski pisemny podstawowy 65,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 3 (z 6) 39 (z 77)
język rosyjski ustny podstawowy 83,30 % 1 (z 3) 1 (z 3) 2 (z 6) 22 (z 77)
język polski pisemny podstawowy 67,50 % 1 (z 6) 1 (z 6) 3 (z 21) 31 (z 448)
język polski ustny podstawowy 86,00 % 3 (z 6) 3 (z 6) 3 (z 21) 27 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 69,00 % 2 (z 6) 2 (z 6) 3 (z 21) 66 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 78,40 % 1 (z 6) 1 (z 6) 3 (z 21) 71 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 78,90 % 1 (z 6) 1 (z 6) 3 (z 21) 52 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa