Przedszkole Samorządowe Nr 3 W Skawinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 3 W Skawinie

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 3 W Skawinie

Niepodległości 7
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 3 W Skawinie

122761602
Regon 35053039100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 3 W Skawinie mieści się w miejscowości Skawina pod adresem Niepodległości 7. Nr tel. do przedszkola to 122761602. Numer fax: 122761602. Przedszkole działa na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole3skawina.edupage.org. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 35053039100000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 163, z czego 91 to uczennice, a 72 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 13. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa