Szkoła Podstawowa Nr 2 W Skawinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Skawinie

Patron im. Kazimierza Wielkiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Skawinie

Żwirki i Wigury 17
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Skawinie

122763880
Strona
Regon 00104397400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Skawinie znajduje się w miejscowości Skawina pod adresem Żwirki i Wigury 17. Telefon do szkoły podstawowej to 122763880. Nr faksu: 122763880. Instytucja szkolna działa na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp2skawina.edu.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00104397400000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Skawinie przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 544, z czego 271 to dziewczynki, a 273 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 55 nauczycieli, z czego 51 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 12,75. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa