Przedszkole Samorządowe Nr 6 Z Oddziałem żłobkowym W Skawinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 6 Z Oddziałem Żłobkowym W Skawinie

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 6 Z Oddziałem Żłobkowym W Skawinie

Bukowska 17
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 6 Z Oddziałem Żłobkowym W Skawinie

122763045
Regon 35632928200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 6 Z Oddziałem żłobkowym W Skawinie mieści się w miejscowości Skawina pod adresem Bukowska 17. Numer tel. do przedszkola to 122763045. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 35632928200000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 69, z czego 37 stanowiły uczennice, a 32 to chłopcy. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa