Przedszkole Samorządowe W Kopance


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Kopance

Patron Janusz Korczak

Adres Przedszkole Samorządowe W Kopance

62
Miejscowość Kopanka
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Kopance

122763224
Regon 35627787500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Kopance znajduje się w miejscowości Kopanka pod adresem 62. Telefon do przedszkola to 122763224. Nr fax: 122763224. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 35627787500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce to 46, z czego 23 stanowiły dziewczynki, a 23 to uczniowie. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa