Przedszkole Samorządowe W Borku Szlacheckim


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Borku Szlacheckim

Adres Przedszkole Samorządowe W Borku Szlacheckim

Borek Szlachecki 106
Miejscowość Borek Szlachecki
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Borku Szlacheckim

122762898
Regon 35627775700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Borku Szlacheckim znajduje się w miejscowości Borek Szlachecki pod adresem Borek Szlachecki 106. Numer tel. do przedszkola to 122762898. Faks: 122762898. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 35627775700000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 74, z czego 39 stanowiły uczennice, a 35 stanowili chłopcy. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa