Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Patron Poczta Polska

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Żwirki i Wigury 9
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

122763061
Regon 00070341100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy znajduje się w miejscowości Skawina pod adresem Żwirki i Wigury 9. Nr tel. do placówki to 122763061. Faks: 122763061. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową placówki można znaleźć pod adresem sosw.skawina.edu.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00070341100000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 43 nauczycieli, z czego 41 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na wychowanka przypada 1,95 nauczyciela. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 20,5. Powiat krakowski ma zarejestrowane 78 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 456 uczniów w powiecie przypada 78 innych placówek edukacyjnych (5,85 na placówkę), a średnia w województwie to 8,08 (11809 kursantów na 1461 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Skawina: 14
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa