Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych W Białymstoku

Adres Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych W Białymstoku

Żabia 5
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-448
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych W Białymstoku

856515855
Strona
Regon 20003245900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Żabia 5. Numer tel. do szkoły to 856515855. Numer fax: 856515855. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.ckubialystok.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 20003245900000.

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych W Białymstoku rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Mapa