Przedszkole Samorządowe Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 1

Patron im.ks.Józefa Pawłowskiego

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 1

Krakowska 35
Miejscowość Proszowice
Kod pocztowy 32-100
Gmina Proszowice
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 1

123862513
Regon 35711231400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 1 znajduje się w miejscowości Proszowice pod adresem Krakowska 35. Nr tel. do przedszkola to 123862513. Nr fax: 123862513. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Proszowice, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 35711231400000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 161, z czego 80 to uczennice, a 81 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,67. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 664 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (55,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Proszowice: 4
  • w gminie Proszowice: 8
  • powiat proszowicki: 25
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa