Niepubliczne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole

Adres Niepubliczne Przedszkole

Józefa Sawy-Calińskiego 12
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-999
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole

122677150
Strona
Regon 35657408200020
Organ prowadzący CEZAR Sp. z o.o.

Niepubliczne Przedszkole mieści się w miejscowości Kraków pod adresem Józefa Sawy-Calińskiego 12. Numer telefonu do przedszkola to 122677150. Fax: 122677150. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem e-cezar.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 35657408200020. Organ rejestrujący dla Niepubliczne Przedszkole to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat kraków ma zarejestrowane 271 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 17964 uczniów w powiecie przypada 271 innych przedszkoli (66,29 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa