Przedszkole Sióstr Imienia Jezus


Najważniejsze informacje - Przedszkole Sióstr Imienia Jezus

Adres Przedszkole Sióstr Imienia Jezus

Krakowska 1
Miejscowość Klimontów
Kod pocztowy 27-640
Gmina Klimontów
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 04000060600020
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Njświętszego Imienia Jezus

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus znajduje się w miejscowości Klimontów pod adresem Krakowska 1. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Klimontów, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 04000060600020. Organ rejestrujący dla Przedszkole Sióstr Imienia Jezus to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 39, z czego 15 to uczennice, a 24 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1353 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (54,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Klimontów: 4
  • w gminie Klimontów: 8
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa