Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Radziemicach


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Radziemicach

Adres Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Radziemicach

Radziemice 2
Miejscowość Radziemice
Kod pocztowy 32-107
Gmina Radziemice
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Radziemicach

123850500
Regon 12266110600000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Radziemicach znajduje się w miejscowości Radziemice pod adresem Radziemice 2. Numer tel. do przedszkola to 123850500. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Radziemice, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 12266110600000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 24, z czego 15 stanowiły uczennice, a 9 to chłopcy. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 664 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (55,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa