Przedszkole Samorządowe W Wawrzeńczycach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Wawrzeńczycach

Adres Przedszkole Samorządowe W Wawrzeńczycach

Miejscowość Wawrzeńczyce
Kod pocztowy 32-125
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Strona
Regon 35001838000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Wawrzeńczycach mieści się w miejscowości Wawrzeńczyce pod adresem . Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem wawrzenczyce.prv.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 35001838000000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 73, z czego 30 stanowiły dziewczynki, a 43 to chłopcy. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa