Samorz,adowe Publiczne Przedszkole Nr 2


Najważniejsze informacje - Samorz,Adowe Publiczne Przedszkole Nr 2

Adres Samorz,Adowe Publiczne Przedszkole Nr 2

3 Maja 96
Miejscowość Proszowice
Kod pocztowy 32-100
Gmina Proszowice
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorz,Adowe Publiczne Przedszkole Nr 2

123861358
Strona
Regon 35710600600000
Organ prowadzący Gmina

Samorz,adowe Publiczne Przedszkole Nr 2 znajduje się w miejscowości Proszowice pod adresem 3 Maja 96. Numer telefonu do przedszkola to 123861358. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Proszowice, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem [email protected]. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 35710600600000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 83, z czego 44 stanowiły uczennice, a 39 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 664 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (55,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Proszowice: 4
  • w gminie Proszowice: 8
  • powiat proszowicki: 25
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

przedszkole