Gimnazjum W Proszowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Proszowicach

Patron 6 Brygada Desantowo-Sztumowa gen. S. Sosabowskiego

Adres Gimnazjum W Proszowicach

Kopernika 7
Miejscowość Proszowice
Kod pocztowy 32-100
Gmina Proszowice
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Proszowicach

123861694
Strona
Regon 35707596100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Proszowicach znajduje się w miejscowości Proszowice pod adresem Kopernika 7. Nr tel. do szkoły to 123861694. Numer faksu: 123868070. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Proszowice, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum.proszowice.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 35707596100000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 385, z czego 198 stanowiły gimnazjalistki, a 187 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,8. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 1345 uczniów w powiecie przypada 13 innych placówek gimnazjalnych (103,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Proszowice: 4
  • w gminie Proszowice: 8
  • powiat proszowicki: 25
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.730.10.8
20061.87-0.292.44
20070.05-3.25-2.03
2008-3.28-2.35-0.93
2009-1.03-1.210.06
20100.24-1.311.41
2011-1.48-2.06-0.79
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.26-0.890.74
20061.63-0.13.64
2007-0.76-1.781.16
2008-4.65-2.570.63
20091.81-2.660.98
2010-0.55-0.813.57
2011-1.29-2.51-2.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum