Przedszkole Samorządowe W Niegardowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Niegardowie

Adres Przedszkole Samorządowe W Niegardowie

44
Miejscowość Niegardów
Kod pocztowy 32-104
Gmina Koniusza
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Niegardowie

123869361
Regon 35001865800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Niegardowie mieści się w miejscowości Niegardów pod adresem 44. Numer tel. do przedszkola to 123869361. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Koniusza, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 35001865800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 75, z czego 42 to uczennice, a 33 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,33. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 664 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (55,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Niegardów: 2
  • w gminie Koniusza: 8
  • powiat proszowicki: 25
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa