Przedszkole Samorzadowe W Igołomi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorzadowe W Igołomi

Adres Przedszkole Samorzadowe W Igołomi

Miejscowość Igołomia
Kod pocztowy 32-126
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 35001837400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorzadowe W Igołomi znajduje się w miejscowości Igołomia pod adresem . Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 35001837400000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 72, z czego 39 stanowiły uczennice, a 33 stanowili uczniowie. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa