Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3 Maja 107
Miejscowość Proszowice
Kod pocztowy 32-100
Gmina Proszowice
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

123861035
Regon 35672629600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Proszowice pod adresem 3 Maja 107. Nr tel. do szkoły to 123861035. Nr fax: 123861035. Szkoła o profilu zawodowym działa na terenie gminy Proszowice, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem zsproszowice.edu.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 35672629600000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W ZSZ największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 166, z czego 60 stanowiły słuchaczki, a 106 to uczniowie. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 287 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (143,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa