Samorządowe Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi

Adres Samorządowe Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi

3
Miejscowość Wierzbno
Kod pocztowy 32-104
Gmina Koniusza
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi

123869101
Regon 12097977800000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Wierzbno pod adresem 3. Nr tel. do przedszkola to 123869101. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Koniusza, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12097977800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 50, z czego 27 stanowiły uczennice, a 23 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,5. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 664 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (55,33 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wierzbno: 2
  • w gminie Koniusza: 8
  • powiat proszowicki: 25
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa