Przedszkole W Gliczarowie Dolnym


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Gliczarowie Dolnym

Adres Przedszkole W Gliczarowie Dolnym

Gliczarów Dolny 70
Miejscowość Biały Dunajec
Kod pocztowy 34-425
Gmina Biały Dunajec
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Gliczarowie Dolnym

182073196
Regon 12245766000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Gliczarowie Dolnym mieści się w miejscowości Biały Dunajec pod adresem Gliczarów Dolny 70. Numer telefonu do przedszkola to 182073196. Faks: 182073196. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Biały Dunajec, powiat tatrzański , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 12245766000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 15, z czego 8 to dziewczynki, a 7 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 3 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,5. Powiat tatrzański ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 578 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (41,29 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Biały Dunajec: 1
  • w gminie Biały Dunajec: 2
  • powiat tatrzański: 30
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa