Publiczne Przedszkole W Dabrowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Dabrowie

Adres Publiczne Przedszkole W Dabrowie

Karczowska 7
Miejscowość Dąbrowa
Kod pocztowy 49-120
Gmina Dąbrowa
Powiat opolski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Dabrowie

774641070
Regon 53058023400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Dabrowie znajduje się w miejscowości Dąbrowa pod adresem Karczowska 7. Nr tel. do przedszkola to 774641070. Nr fax: 774641070. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Dąbrowa, powiat opolski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 53058023400000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 78, z czego 46 to dziewczynki, a 32 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,67. Powiat opolski ma zarejestrowane 57 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 3235 uczniów w powiecie przypada 57 innych przedszkoli (56,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Dąbrowa: 1
  • w gminie Dąbrowa: 8
  • powiat opolski: 97
  • województwo opolskie: 561

Mapa