Przdszkole 143


Najważniejsze informacje - Przdszkole 143

Adres Przdszkole 143

Kickiego 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-373
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przdszkole 143

228102813
Strona
Regon 01300447900000
Organ prowadzący Gmina

Przdszkole 143 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kickiego 5. Numer tel. do przedszkola to 228102813. Fax: 228102813. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy przedszkola odwiedzimy pod adresem przedszkole143.edupage.org. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300447900000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 105, z czego 51 to dziewczynki, a 54 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,67. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa