Przedszkole Nr 235


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 235

Patron "Tęczowe Przedszkole"

Adres Przedszkole Nr 235

Chroszczewska 3/5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-068
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 235

228105908
Strona
Regon 01300501300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 235 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Chroszczewska 3/5. Numer telefonu do przedszkola to 228105908. Faks: 228105908. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.235.przedszkole.waw.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300501300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 107, z czego 51 stanowiły dziewczynki, a 56 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa