Technikum Fryzjerskie


Najważniejsze informacje - Technikum Fryzjerskie

Adres Technikum Fryzjerskie

Kaleńska 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-367
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Fryzjerskie

226193225
Strona
Regon 01156072700066
Organ prowadzący Beata Mydłowska

Technikum Fryzjerskie znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kaleńska 3. Numer tel. do technikum to 226193225. Nr faksu: 228705429. Technikum ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową technikum znajdziemy pod adresem www.szkolymydlowskiej.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01156072700066. Instytucja rejestracyjna dla Technikum Fryzjerskie to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich technicznych (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 13 22,90 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 22,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 12 32,40 % -
język polski pisemny podstawowy 13 45,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 22,90 % 229 (z 238) 229 (z 238) 229 (z 238) 742 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 22,00 % 122 (z 126) 122 (z 126) 122 (z 126) 357 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 32,40 % 233 (z 234) 233 (z 234) 233 (z 234) 743 (z 767)
język polski pisemny podstawowy 45,20 % 212 (z 238) 212 (z 238) 212 (z 238) 654 (z 778)

Mapa