Przedszkole Nr 73 "bajeczka"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 73 "Bajeczka"

Adres Przedszkole Nr 73 "Bajeczka"

Sygietyńskiego 4a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-022
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 73 "Bajeczka"

228100703
Regon 01300453900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 73 "bajeczka" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Sygietyńskiego 4a. Numer telefonu do przedszkola to 228100703. Numer fax: 228109141. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.73.przedszkole.waw.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300453900000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 105, z czego 54 stanowiły dziewczynki, a 51 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa