Przedszkole Nr 220


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 220

Adres Przedszkole Nr 220

Walewska 7
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-022
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 220

228100582
Regon 01300496000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 220 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Walewska 7. Nr tel. do przedszkola to 228100582. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole220.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300496000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 112, z czego 52 stanowiły dziewczynki, a 60 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa