Przedszkole Nr 227


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 227

Adres Przedszkole Nr 227

Świętosławska 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-059
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 227

228102693
Strona
Regon 01300498200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 227 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Świętosławska 3. Nr tel. do przedszkola to 228102693. Fax: 228102693. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.p227.waw.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300498200000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 134, z czego 60 stanowiły uczennice, a 74 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 11. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa