Xlvii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xlvii Liceum Ogólnokształcące

Patron im. Stanisława Wyspiańskiego

Adres Xlvii Liceum Ogólnokształcące

Międzyborska 64/70
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-010
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xlvii Liceum Ogólnokształcące

228102201
Regon 00079912100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xlvii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Międzyborska 64/70. Telefon do liceum to 228102201. Faks: 228102201. Liceum działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum można znaleźć pod adresem www.47lo.waw.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00079912100000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów pobierających edukację w placówce wynosiła 492, z czego 286 stanowiły wychowanki, a 206 stanowili licealiści. W liceum pracuje łącznie 45 nauczycieli, z czego 25 na pełen etat oraz 20 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,25. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 135 61,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 135 73,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 78,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 134 87,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 61,80 % 47 (z 238) 47 (z 238) 47 (z 238) 92 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 73,70 % 47 (z 238) 47 (z 238) 47 (z 238) 90 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 78,00 % 43 (z 126) 43 (z 126) 43 (z 126) 63 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 87,50 % 59 (z 234) 59 (z 234) 59 (z 234) 76 (z 767)

Mapa