Szkoła Podstawowa Nr 120 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 120 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"

Adres Szkoła Podstawowa Nr 120 Z Oddziałami Integracyjnymi

MIĘDZYBORSKA 70
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-010
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 120 Z Oddziałami Integracyjnymi

228103244
Regon 00080156200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 120 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem MIĘDZYBORSKA 70. Numer telefonu do szkoły to 228103244. Numer fax: 228108255. Jednostka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem sp120wawa.edu.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00080156200000.

Szkoła Podstawowa Nr 120 Z Oddziałami Integracyjnymi naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 348, z czego 160 to uczennice, a 188 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 49 nauczycieli, z czego 46 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 15,33. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa