Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 W Warszawie


Najważniejsze informacje - Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 W Warszawie

Patron Edmund Biernacki

Adres Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 W Warszawie

Grenadierów 30/a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-062
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna

Telefon Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 W Warszawie

228104617
Regon 00000000029055
Organ prowadzący Samorząd województwa

Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 W Warszawie znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Grenadierów 30/a. Telefon do szkoły to 228104617. Fax: 228104813. Szkoła policealna działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Portal internetowy studium policealnego można znaleźć pod adresem medyk4.pl. Szkoła policealna figuruje w rejestrze pod numerem 00000000029055.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 329, z czego 189 to uczennice, a 140 stanowili kursanci. W szkole policealnej pracuje łącznie 43 nauczycieli, z czego 15 na cały etat oraz 28 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,54. Powiat warszawa ma zarejestrowane 125 szkoł policealnych, a województwo mazowieckie - 352. Na 1813 uczniów w powiecie przypada 125 innych szkół policealnych (14,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 17,75 (6247 słuchaczy na 352 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa