Xcix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Zbigniewa Herberta


Najważniejsze informacje - Xcix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Zbigniewa Herberta

Patron Zbigniew Herbert

Adres Xcix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Zbigniewa Herberta

Fundamentowa 38/42
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-036
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xcix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Zbigniewa Herberta

226719927
Regon 01276042800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xcix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Zbigniewa Herberta znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Fundamentowa 38/42. Telefon do szkoły to 226719927. Numer fax: 226719927. Liceum ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum znajdziemy pod adresem www.herbert99lo.edu.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01276042800000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów pobierających edukację w placówce wynosiła 459, z czego 209 stanowiły licealistki, a 250 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 46 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 18 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 1,56. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 163 58,10 % -
matematyka pisemny podstawowy 163 79,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 81,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 160 90,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 58,10 % 66 (z 238) 66 (z 238) 66 (z 238) 138 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 79,30 % 36 (z 238) 36 (z 238) 36 (z 238) 58 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 81,00 % 38 (z 126) 38 (z 126) 38 (z 126) 56 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 90,40 % 46 (z 234) 46 (z 234) 46 (z 234) 56 (z 767)

Mapa