Technikum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi

Adres Technikum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi

Szczawnicka 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-089
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi

228105423
Regon 01580984000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Szczawnicka 1. Numer telefonu do technikum to 228105423. Numer fax: 228105423. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zs5.edupage.org. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 01580984000000.

Kursant technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 122, z czego 71 to słuchaczki, a 51 stanowili słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych techników (185,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 12,00 % -
język polski pisemny podstawowy 20 42,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 20 44,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 19 50,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 12,00 % 125 (z 126) 125 (z 126) 125 (z 126) 367 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 42,00 % 192 (z 238) 192 (z 238) 192 (z 238) 556 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 44,70 % 154 (z 238) 154 (z 238) 154 (z 238) 413 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 50,60 % 200 (z 234) 200 (z 234) 200 (z 234) 527 (z 767)

Mapa