Przedszkole Nr 193


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 193

Adres Przedszkole Nr 193

A.E.Odyńca 61
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-644
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 193

228443864
Regon 01300244000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 193 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem A.E.Odyńca 61. Numer telefonu do przedszkola to 228443864. Fax: 228443864. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300244000000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 104, z czego 46 to dziewczynki, a 58 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,67. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole