Przedszkole 146


Najważniejsze informacje - Przedszkole 146

Adres Przedszkole 146

Sandomierska 2
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-567
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole 146

228496552
Regon 01300232200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole 146 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Sandomierska 2. Nr tel. do przedszkola to 228496552. Nr fax: 228496552. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem republika.pl/przedszkole_146. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300232200000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 106, z czego 56 to dziewczynki, a 50 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 1,6. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole