Przedszkole Specjalne Nr 188


Najważniejsze informacje - Przedszkole Specjalne Nr 188

Adres Przedszkole Specjalne Nr 188

Kielecka 20
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-550
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Specjalne Nr 188

228499417
Regon 01608362800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Specjalne Nr 188 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kielecka 20. Numer telefonu do przedszkola to 228499417. Numer faksu: 228499417. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkole188.wp.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01608362800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 45, z czego 20 stanowiły dziewczynki, a 25 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,31 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole